O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od piętnastu lat. Twórcą i realizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2002 i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Już od następnego roku jego formuła zmieniła się na międzynarodową i tak trwa do dzisiaj.

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. Chodzi również o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Festiwal ma zasięg międzynarodowy i do udziału w nim są zapraszane chóry amatorskie ze wszystkich krajów świata. Przez siedem lat chóry zgodnie z regulaminem prezentowały program składający się wyłącznie z pieśni religijnych z różnych epok i stylów i jednego utworu Feliksa Nowowiejskiego. Od 2009 roku został zmieniony regulamin i obecnie mogą być również wykonywane utwory świeckie. W tym samym roku dokonano zmiany dyrektora artystycznego Festiwalu, którym został prof. Benedykt Błoński. Od 2009 roku  następują zmiany w składzie Jury.  Prowadzenie festiwalu odbywa się w języku polskim i angielskim.

Zapraszając na nasz festiwal chóry zagraniczne, które będą wykonywać utwory Feliksa Nowowiejskiego, chcemy podkreślić międzynarodowy charakter naszego regionu, ukazujący niezwykły obraz dziedzictwa miejsca i czasu tych małych ojczyzn, w których artyści żyli i tworzyli swoje dzieła.

Przez okres 15 lat gościliśmy w naszym mieście chóry z Rosji, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Singapuru, Niemiec i Polski. Każdego roku w festiwalu bierze udział od 350 – 450 chórzystów, którzy otrzymują folder o festiwalu ,który zawiera krótki życiorys Feliksa Nowowiejskiego oraz  informacje o regionie dotyczące jego walorów turystycznych i najciekawszych zabytków. Uważamy, że jest to wspaniała promocja nie tylko gminy Barczewo, ale również całego regionu Warmii i Mazur.

W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat olsztyński, a także wychodzą poza jego granice do Świętej Lipki. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, aby w ten sposób mieli oni  okazję w większym stopniu poznania muzyki a cappella, tym bardziej , że nie zawsze mają możliwość  uczestniczenia w tego typu koncertach ze względu na trudności i koszt dojazdu do ośrodków kultury. Koncerty te w przeważającej większości odbywają się w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych i chorych.

W czasie festiwali każdego roku odbywa się sesja naukowa nt. „Muzyka Warmii i Mazur”. Z każdym rokiem przybywa prelegentów. Z każdej sesji  wydawany jest zeszyt naukowy.

W czasie festiwalu wszystkie chóry wspólnie wykonują dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego „Rotę” i „Hymn Warmii”.

W roku 2010 przypadała 100 rocznica skomponowania i wykonania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego oraz 90 rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu Warmii”. Z tych też to okazji na terenie gminy Barczewo rok 2010 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Uważamy że jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych regionu.

JURY

XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa  Nowowiejskiego w Barczewie 28-30 maja 2020r.

1. dr Milan Kolena / Słowacja – Przewodniczący Jury

 dr Milan Kolena

(Słowacja) dyrygent, dyrektor artystyczny festiwali muzycznych w Bratysławie, prezydent Związku Chórów na Słowacji, wykładowca dyrygowania i chorału gregoriańskiego w Akademii Sztuki w Bratysławie. Dyrygent chórów APOLLO i Schola Gregoriana Bratislavensis z którymi wielokrotnie brał  udział w  prestiżowych międzynarodowych konkursach chóralnych zdobywając najwyższe nagrody.  W 2015 r. w Międzynarodowym Konkursie  Chóralnym  „Singing World” w St.Petersburgu (Rosja)  zdobył nagrodę specjalną dla najlepszego  dyrygenta.  W tym samym roku prowadził warsztaty chóralne w Chinach i Hong Kongu. Rok wcześniej, w 2014 roku miał cykl wykładów w 3 amerykańskich uniwersytetach   (Illinois Wesleya University School, University of Missouri School of Music, Colorado State University ) omawiając  „ „Zagadnienia interpretacyjne tekstów łacińskich w sakralnej muzyce chóralnej”. Jest bardzo często  zapraszany do prac jury międzynarodowych konkursów chóralnych  w Europie i Azji.

2. Prof. Ludmiła Osipowna Czernilowskaya/ Białoruś,

Prof. Ludmiła Czerniłowskaja

Dziekan Wydziału Sztuki i Projektowania,
prof. Katedry Sztuki Muzycznej, członek Białoruskiego Związku Działaczy Muzycznych. Jest wykładowcą dyrygentury chóralnej na Grodzieńskim Uniwersytecie im.Janka Kupały w Grodnie (Białoruś). Aktywnie zajmuje się zachęcaniem studentów do realizacji projektów twórczych. Jej absolwenci są laureatami międzynarodowych i krajowych konkursów.
Przez wiele lat była dyrektorem artystycznym zespołów chóralnych, które prowadziły aktywną działalność koncertową a także brały z powodzeniem udział w krajowych i zagranicznych konkursach i  festiwalach.  Szczególną uwagę zwraca na popularyzację krajowej muzyki chóralnej. Bierze udział jako juror w krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych i chóralnych. Ma publikacje naukowe dotyczące problematyki edukacji dyrygentury chóralnej i wykonań muzyki chóralnej.

3.prof. Mara Marnauza / Łotwa

prof. Mara Marnauza / Łotwa

Pracuje  na łotewskiej Akademii Muzycznej JāzepsVītols na Wydziale Dyrygentury Chóralnej. Jest głównym dyrygentem na Łotewskim Festiwalu Piosenki , na Festiwalu Piosenki Studenckiej w krajach bałtyckich Gaudeamus oraz głównym dyrygentem chórów powiatów Dobele i Saldus. M. Marnauza jest założycielem, dyrygentem i dyrektorem artystycznym laureatów międzynarodowych konkursów chóralnych – chóru żeńskiego Balta (1999) i chóru kameralnego Fortius (1985).

4. prof. dr. hab. Dariusz Dyczewski / Polska

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Był asystentem chórmistrza w szczecińskiej Operze i Operetce, współpracował z Teatrem Lalek PLECIUGA, prowadził zajęcia z emisji głosu i fonetyki pastoralnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie a także na podyplomowym Studium Emisji Głosu
w Bydgoszczy. W latach 90-tych założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP-Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Wyspach Bahama,
w Chinach, Brazylii, Wenezueli, w Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, w Katarze zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmoniach: Szczecińskiej, Berlińskiej, Pekińskiej. W latach 1991-2010 był zatrudniony w AM w Poznaniu – Filia w Szczecinie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej (2004-2010). W latach 2003 – 2012  prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy. Prowadził także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich. Aktywnie udziela się jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych  konkursach chóralnych. Jest powoływany przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych w charakterze recenzenta habilitacji i profesur. W latach 2014/2017 pełnił funkcje doradcy metodycznego, obejmującego zasięg całej Polski. W 2013 roku został wybrany Prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce na kadencję 2013/2017 i 2017/2021. PZChiO zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr z całej Polski. 3 listopada 2011 otrzymał akt nominacji profesora sztuk muzycznych przyznany przez Prezydenta RP. Od 2010 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2006 został powołany na dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Jest dyrektorem prywatnych szkół muzycznych Leonarda Piwoni w Szczecinie. Od 2014 roku jest członkiem Prezydenckiej Rady ds. Kultury przy prezydencie Szczecina. W 2016 r. został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte” za dorobek artystyczny i pracę na rzecz kultury Pomorza Zachodniego. W 2018 r. został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za istotne osiągnięcia artystyczne w 2017 roku. Od 2016 r. pełni funkcję Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

5. Mgr Raimondas Katinas / Litwa

Raimondas Katinas

Dyrektor chóru, dyrygent, pedagog. W ciągu lat był kierownikiem artystycznym wielu znanych litewskich chórów. W litewskim radiu narodowym nagrał około 300 różnych utworów chóralnych. Od 2000 roku jest dyrektorem znanego chóru „Viva Voce”. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów chóralnych, między innymi konkursu „In…Canto sul Garda“,  międzynarodowego konkursu chóralnego w Antalii, festiwalu chórów w Montreux, konkursów Torrevieja Habaneras oraz Kaunas Musica Religiosa. Z chórem „Viva Voce” organizuje różne koncerty na Litwie i poza jej granicami. R. Katinas jest też członkiem jury w różnych konkursach dyrygenckich i chóralnych. W Litewskiej Narodowej Szkole Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa wykłada dyrygenturę. Wielu jego absolwentów zdobyło już tytuły laureatów różnych konkursów dyrygenckich. Jest też głównym dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym Festiwalu Piosenki Litewskiej. W swojej pracy opracował wiele utworów narodowych zarówno litewskich jak i innych narodowości. Dla chóru „Viva Voce” przygotował ponad 100 aranżacji, redakcji i przeróbek różnych utworów, stworzył dużo oryginalnych kompozycji. W prasie opublikował wiele tekstów oraz recenzji. Stale współpracuje z prasą oraz radiem. Jest członkiem prezydium Związku Chórów Litewskich.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

XVIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO BARCZEWO 2019

Dyrektor Organizacyjny / Organizing Director  

                                                                                                                                                  

 

 

Danuta Zielonka

 

Dyrektor  Artystyczny / Artistic Director

 

 

 

 

prof. Benedykt Błoński

 

Dyrektor  Konferencji  Naukowej  / Director of scientific session

 

 

 

dr  hab. Krzysztof Szatrawski

 

 

 

Asystenci dyrektora organizacyjnego

Krystyna Żygadło
Zbigniew Stodolnik
Elżbieta Wołosewicz – Tabaka

Administrator strony internetowej / Website Administrator
Anna Jakończuk

KONTAKT Z MEDIAMI /contact with the media
Patrycja Nowicka

Pozostali członkowie zespołu organizacyjnego:

Danuta Łowkiel

Leszek Krawczyk

Iwona Mierzejek

Włodzimierz Zdaniuk

PROWADZENIE  KONCERTÓW / COMPÈRE
Maciej Ryżysko

 

FUNDATORZY NAGRÓD – 2019

Gmina Barczewo   – 10.000 zł

Powiat  Olsztyński – 3.000  zł

Wojewoda Warmińsko – Mazurski – puchar wojewody

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – statuetki

Prywatne Gospodarstwo Rolne Rejczuchy 9  Tadeusz Kurek – statuetki i plakietki

Zarząd SIO