O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od dwudziestu jeden  lat. Twórcą i realizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2002 i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Już od następnego roku jego formuła zmieniła się na międzynarodową i tak trwa do dzisiaj.

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i „Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. Chodzi również o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Festiwal ma zasięg międzynarodowy i do udziału w nim są zapraszane chóry amatorskie ze wszystkich krajów świata. Przez siedem lat chóry zgodnie z regulaminem prezentowały program składający się wyłącznie z pieśni religijnych z różnych epok i stylów i jednego utworu Feliksa Nowowiejskiego. Od 2009 roku został zmieniony regulamin i obecnie mogą być również wykonywane utwory świeckie. W tym samym roku dokonano zmiany dyrektora artystycznego Festiwalu, którym został prof. Benedykt Błoński. Od 2009 roku  następują zmiany w składzie Jury.  Prowadzenie festiwalu odbywa się w języku polskim i angielskim.

Zapraszając na nasz festiwal chóry zagraniczne, które będą wykonywać utwory Feliksa Nowowiejskiego, chcemy podkreślić międzynarodowy charakter naszego regionu, ukazujący niezwykły obraz dziedzictwa miejsca i czasu tych małych ojczyzn, w których artyści żyli i tworzyli swoje dzieła.

Przez okres 21 lat gościliśmy w naszym mieście chóry z Rosji, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Singapuru, Niemiec i Polski. Każdego roku w festiwalu bierze udział od 350 – 450 chórzystów, którzy otrzymują folder o festiwalu ,który zawiera krótki życiorys Feliksa Nowowiejskiego oraz  informacje o regionie dotyczące jego walorów turystycznych i najciekawszych zabytków. Uważamy, że jest to wspaniała promocja nie tylko gminy Barczewo, ale również całego regionu Warmii i Mazur.

W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat olsztyński. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, aby w ten sposób mieli oni  okazję w większym stopniu poznania muzyki a cappella, tym bardziej , że nie zawsze mają możliwość  uczestniczenia w tego typu koncertach ze względu na trudności i koszt dojazdu do ośrodków kultury. Koncerty te w przeważającej większości odbywają się w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych i chorych – koncerty w DPS. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w koncertach konkursowych które odbywają się na poziomie zerowym.

W czasie festiwalu wszystkie chóry wspólnie wykonują dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego „Rotę” i „Hymn Warmii”.

W roku 2010 przypadała 100 rocznica skomponowania i wykonania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego oraz 90 rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu Warmii”. Z tych też to okazji na terenie gminy Barczewo rok 2010 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Realizacja działań związanych z Rokiem Feliksa Nowowiejskiego:

Koncert Organowy Bogny Nowowiejskiej – Bielawskiej

Współorganicja Koncertu Oratorium „Quo Vadis” F. Nowowiejskiego w Barczewie

Przeprowadzenie Konkursu wiedzy o Feliksie Nowowiejskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

na terenie Gminy Barczewo.

Jubileuszowe spotkanie dyrygentów wygranych XV edycji

Zorganizowanie koncertu „Testament Bolesława Chrobrego” Kantata Op. 48

Wydanie  śpiewnika dzieł Feliksa Nowowiejskiego „Pieśń chóralna” w roku 2013

Natomiast w roku 2022 został wydany drugi śpiewnik z utworami Feliksa Nowowiejskiego pt. Pieśń Niepodległa.

 

W czasie festiwali każdego roku odbywa się sesja naukowa nt. „Muzyka Warmii i Mazur”. Z każdym rokiem przybywa prelegentów. Z każdej sesji  wydawany jest zeszyt naukowy.

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich  organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej  im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  kontynuuje współpracę  z  Fundacją „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” przy  organizacji  wydarzenia pn. GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI IM. STEFANA STULIGROSZA w ramach , którego o główny laur ubiegać się będą wykonawcy, którzy uprzednio uzyskali status laureatów nagrody głównej Grand Prix sześciu najstarszych i uznanych polskich konkursów chóralnych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

 

Zdobywca GRAND PRIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie otrzymuje

Nominację do GRAND PRIX Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.

Uważamy że Festiwal  to jedno z największych wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych regionu.

JURY

XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej

im. Feliksa  Nowowiejskiego w Barczewie

25-27-maj  2023r.

 

1. prof. Marek Rocławski – przewodniczący  / Polska

(Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)- Przewodniczący Jury

prof. dr hab. Marek Rocławski / Polska

( Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku )

Prof. dr hab. Marek Rocławski ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku do chwili obecnej jest Prorektorem ds. organizacji i nauki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest ekspertem ministerialnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej .

W latach 1983-1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do 2016 roku był kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa (obecnie dyrygent honorowy). Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Jest laureatem m.in.: Międzynarodowego Konkursu Chórów Kameralnych w Marktoberdorfie (Niemcy), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Polifonicznej w MarcelIinie (Włochy), Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Zadarze (Chorwacja), Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Prevezie (Grecja), Międzynarodowego Konkursu Muzyki Chóralnej „SEGHIZZI 2011” we włoskiej Gorizzi, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy), Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Bratysławie, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi,  Międzynarodowego Konkursu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej, Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy, Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”,  Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. Koncertował w wielu krajach Europy.

Dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich. Jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Jest przewodniczącym rady artystycznej i jurorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie.  Przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku. Współpracuje jako dyrygent z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego, wykonując wiele koncertów oratoryjno-kantatowych.

Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chóry a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.  Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony Działacz Kultury, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka z Brylantem PZCHiO. Jest laureatem Nagrody Remusa przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

 

2. prof. Rolandas Daugėla / Litwa

(Vytautas Magnus University w Kownie – Litwa)

 

 

Rolandas Daugėla – profesor nadzwyczajny w Akademii Muzycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VMU) w Kownie (Litwa); od 1998 główny dyrygent Światowych Obchodów Pieśni Litewskiej; Dyrektor artystyczny i dyrygent kościelnego chóru kameralnego „Cantate Domino”, Chóru Akademickiego VMU „Vivere Cantus” oraz chóru dziecięcego „Cantica”. Litewski znawca chórów – doradca. W 1992 roku założył Cantate Domino –  festiwal muzyki sakralnej, który do 2011 roku przekształcił się w serię międzynarodowych konkursów chóralnych pod marką Kaunas Cantat.Później przekształcił się w Lituania Cantat – organizację odpowiedzialną za sześć międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Co roku pełni funkcję przewodniczącego lub członka jury międzynarodowych konkursów chóralnych na Litwie i w Europie. Członek Związku Muzyków Litwy i Związku Chórów Litwy, od 1996 roku jest głównym dyrygentem regionalnych festiwali pieśni w Kownie, a od 1998 roku większych imprez dla Litwinów z całego świata. W 1998 Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej przyznało temu artyście nagrodę I stopnia im. S. Šimkusa. Jest także laureatem nagrody „Autentyczna muzyka” (2008), nagrody „Złotego ptaka” za nominację „Międzynarodowa gwiazda blasku” (2009 ).W 2010 r. otrzymał Nagrodę Kultury i Sztuki Gminy Miasta Kowna oraz mosiężny medal burmistrza miasta Kowna Jonasa Vileišisa (2011), natomiast w 2020 roku – Nagrodę Artystyczną Litewskiego Stowarzyszenia Chóralnego.

 

3. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

PROF. DR HAB. DARIUSZ DYCZEWSKI

W latach 90-tych założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP-Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Wyspach Bahama, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, w Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, Katarze zdobywając ponad 80 nagród i wyróżnień. Z chórami koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmoniach: Szczecińskiej, Berlińskiej, Pekińskiej.

W ramach prowadzonej działalności naukowo-artystycznej oraz dydaktycznej, w latach 1991-2010 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Poznaniu – Filia w Szczecinie, gdzie w kadencji 2004 – 2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej. W latach 2003 – 2012 prowadził zajęcia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, a w kadencji 2016 – 2020 sprawował funkcję rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. 3 listopada 2011 otrzymał akt nominacji profesora sztuk muzycznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadził wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich. Zasiadał w roli jurora w konkursach międzynarodowych m.in. w Słowacji i na Litwie. Jest powoływany w charakterze recenzenta habilitacji i profesur.

Prof. Dariusz Dyczewski prowadzi aktywną działalność również na polu edukacji artystycznej szkolnictwa pierwszego i drugiego stopnia. Od 2010 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W latach 2015-2018 pełnił funkcję członka Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest dyrektorem prywatnych szkół muzycznych Leonarda Piwoni w Szczecinie.

Prof. Dariusz Dyczewski jest jedną z kluczowych postaci środowiska chóralistyki polskiej. W roku 2006 został powołany na dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – jednego z najstarszych festiwali chóralnych w Polsce. Jest również Członkiem Rady Artystycznej oraz jurorem Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat. W 2013 roku został wybrany do pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce na kadencję 2013 – 2017, a następnie 2017 – 2021 i 2021 – 2025. Aktywnie udziela się jako juror w ogólnopolskich konkursach chóralnych w Bydgoszczy, Legnicy, Barczewie, Międzyzdrojach, Kaliszu, Łodzi, Katowicach Lublinie , Poznaniu , Cieszynie.

 

 

 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

XXI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO BARCZEWO 2023

Dyrektor Organizacyjny / Organizing Director  

                                                                                                                                                          Danuta Zielonka

Dyrektor  Artystyczny / Artistic Director

     prof. Benedykt Błoński

Dyrektor  Konferencji  Naukowej  / Director of scientific session

        dr  hab. Krzysztof Szatrawski

 

Asystenci dyrektora  organizacyjnego

Krystyna Żygadło

  Zbigniew Stodolnik

Administrator strony internetowej / Website Administrator

Anna Klonowska

KONTAKT Z MEDIAMI /contact with the media

               Magdalena Łowkiel, Patrycja Nowicka

Pozostali członkowie zespołu organizacyjnego:

Władysława Wnukiewicz

Leszek Krawczyk

Danuta Łowkiel

PROWADZENIE  KONCERTÓW / COMPÈRE

Maciej Rżysko

 

FUNDATORZY NAGRÓD – 2023

Gmina Barczewo   – 12.000 zł

Starostwo Powiatowe w Olsztynie -3500 zł

Firma PRIMAVERA FURNITURE w Dąbrówce Małej – 9.500  zł