O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od piętnastu lat. Twórcą i realizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2002 i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Już od następnego roku jego formuła zmieniła się na międzynarodową i tak trwa do dzisiaj.

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. Chodzi również o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Festiwal ma zasięg międzynarodowy i do udziału w nim są zapraszane chóry amatorskie ze wszystkich krajów świata. Przez siedem lat chóry zgodnie z regulaminem prezentowały program składający się wyłącznie z pieśni religijnych z różnych epok i stylów i jednego utworu Feliksa Nowowiejskiego. Od 2009 roku został zmieniony regulamin i obecnie mogą być również wykonywane utwory świeckie. W tym samym roku dokonano zmiany dyrektora artystycznego Festiwalu, którym został prof. Benedykt Błoński. Od 2009 roku  następują zmiany w składzie Jury.  Prowadzenie festiwalu odbywa się w języku polskim i angielskim.

Zapraszając na nasz festiwal chóry zagraniczne, które będą wykonywać utwory Feliksa Nowowiejskiego, chcemy podkreślić międzynarodowy charakter naszego regionu, ukazujący niezwykły obraz dziedzictwa miejsca i czasu tych małych ojczyzn, w których artyści żyli i tworzyli swoje dzieła.

Przez okres 15 lat gościliśmy w naszym mieście chóry z Rosji, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Singapuru, Niemiec i Polski. Każdego roku w festiwalu bierze udział od 350 – 450 chórzystów, którzy otrzymują folder o festiwalu ,który zawiera krótki życiorys Feliksa Nowowiejskiego oraz  informacje o regionie dotyczące jego walorów turystycznych i najciekawszych zabytków. Uważamy, że jest to wspaniała promocja nie tylko gminy Barczewo, ale również całego regionu Warmii i Mazur.

W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat olsztyński, a także wychodzą poza jego granice do Świętej Lipki. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, aby w ten sposób mieli oni  okazję w większym stopniu poznania muzyki a cappella, tym bardziej , że nie zawsze mają możliwość  uczestniczenia w tego typu koncertach ze względu na trudności i koszt dojazdu do ośrodków kultury. Koncerty te w przeważającej większości odbywają się w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych i chorych.

W czasie festiwali każdego roku odbywa się sesja naukowa nt. „Muzyka Warmii i Mazur”. Z każdym rokiem przybywa prelegentów. Z każdej sesji  wydawany jest zeszyt naukowy.

W czasie festiwalu wszystkie chóry wspólnie wykonują dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego „Rotę” i „Hymn Warmii”.

W roku 2010 przypadała 100 rocznica skomponowania i wykonania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego oraz 90 rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu Warmii”. Z tych też to okazji na terenie gminy Barczewo rok 2010 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Uważamy że jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych regionu.

JURY

XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

1. prof. Waldemar Górski – Przewodniczący Jury
Dyrygent, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku

2. prof. Elżbieta Wtorkowska 
Dyrygent, Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

3. doc. Rolandas Daugela – Kowno/ Litwa 
Dyrygent, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowych Festiwali Chóralnych Kaunas Cantat

4. doc. Sergey Ekimow – St.Petersburg/ Federacja Rosyjska
Dyrygent, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „The Singing World” w St. Petersburgu

FUNDATORZY NAGRÓD

  • Gmina Barczewo
  • Powiat Olsztyński
  • Wojewoda Warmińsko – Mazurski – puchar wojewody
  • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – statuetki
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich SIO w Barczewie – statuetki i plakietki

Zarząd SIO