Contact

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Wojska Polskiego 15
11-010 Barczewo
Poland

Phone: +48 89 514 83 36, +48 89 514 84 04, +48 605 431 837
Fax: +48 89 514 83 36
E-mail: sio.barczewo@op.pl
Website: www.festiwal-barczewo.pl

National Court Register – nr KRS: 0000204112
Central Statistical Office- nr REGON: 519609191
Tax Office – nr NIP: 739-34-05-191

SIO BOARD

Danuta Zielonka – President

Elżbieta Wołosewicz-Tabaka – President deupty
Katarzyna Matyjas – President deupty

Jolanta Kiluk – Secretary
Lech Krawczyk  – Treasurer
Patrycja Nowicka  – Member of the Board
Bogumiła Silska  – Member of the Board

Home

About festival

Feliks Nowowiejski’s International Festival of Choral Music is a cyclical event, which has been taking place in our city for fifteen years. The creator and executor of the festival is the Association for Civil Initiatives in Barczewo in cooperation with other entities.

The first edition took place in 2002 and was directed only to Polish choirs. Since the following year, the formula changed into international and so continues today.

The main aim of the festival is to commemorate figure and work of Feliks Nowowiejski who was a great composer, conductor, organist virtuoso born on 7th February 1877 in Barczewo. He was a creator of operas, oratorio “Quo Vadis”, organ symphonies, vocal and choral pieces, a great patriot and a Pole whose activity was an important factor in shaping the Polish consciousness of the lands of the north in the interwar period.

Aktualności

Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Wojska Polskiego 15
11-010 Barczewo
Polska

Biuro Tel.: 89 514 83 36,
Danuta Zielonka tel.: 89 514 84 04, 515 501 369
Elżbieta Wołosewicz- Tabaka tel.: 504 280 445
E-mail: sio.barczewo@op.pl
Strona: www.festiwal-barczewo.pl
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000204112 Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 519609191 Urząd Skarbowy – nr NIP: 739-34-05-191

SKŁAD ZARZĄDU SIO

Danuta Zielonka – Prezes

Elżbieta Wołosewicz-Tabaka – Zastępca prezesa
Katarzyna Matyjas – Zastępca prezesa

Jolanta Kiluk – Sekretarz
Lech Krawczyk  – Skarbnik
Patrycja Nowicka  – Członek zarządu
Bogumiła Silska  – Członek zarządu

Stowarzyszenie inicjatyw obywatelskich w Barczewie

Stowarzyszenie powstało 11 sierpnia 2000 r. jako oddział Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie.

Od 19.04.2004r. działa jako samodzielna jednostka, stan członków wynosi  34 osoby.


Celem SIO jest:

 1. Bezpośrednie oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom życia społeczności miasta i gminy.
 2. Uczestniczenie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 3. Wyzwalanie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę w szczególności w zakresie rozwoju kultury, oświaty.

 

Cele te są realizowane poprzez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy samorządowej i administracji państwowej RP.
 2. Obronę konstytucyjnych praw człowieka i obywatela do godnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących.
 3. Wspieranie rozwoju i inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju kultury tj. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 5. Publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących działalności SIO oraz promocji miasta i gminy Barczewo.
 6. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestniczenie w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.
 7. Organizowanie odczytów, prelekcji, sesji naukowych, wystaw, kursów, konkursów oraz wydawanie własnych publikacji.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 11. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 12. Prowadzenie zbiórek publicznych, loterii fantowych.

Najważniejsze dokonania:

 • Najważniejszym zadaniem jakim zajmuje się Stowarzyszenie od początku powstania jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który organizujemy już po raz XVII.
 • Uczestniczymy w obchodach Dni Barczewa promując organizacje pozarządowe.
 • Braliśmy udział w projektach „Herold” i „Działajmy Wspólnie” ,w wyniku których odbyła się Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych, na której dokonano podpisania porozumienia NGO z poszczególnych gmin pn. „Świeć w Sieci”.
 • Organizowaliśmy Międzynarodowy Plener Malarski i wystawę poplenerową.
 • Współorganizowaliśmy wystawę malarstwa pt. „Artysta Chwilowo Nieobecny”.
 • Przeprowadziliśmy gminny konkurs rękodzieła artystycznego i zorganizowaliśmy wystawę.
 • Zorganizowaliśmy uroczystości związane z wręczeniem medalu „Senat Odrodzony 1989-1999”  przyznanego Szkole Podstawowej im Augustyny Wiewióry w Wipsowie.
 • Od kilku lat przeprowadzamy dwa razy do roku we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie zbiórki żywności na terenie gminy Barczewo.
 • Byliśmy współorganizatorem ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie.
 • Organizowaliśmy Konferencję Powiatową Organizacji Pozarządowych.
 • Organizowaliśmy spotkania z parlamentarzystami.
 • W 2011r  w ramach realizacji zadań  Gminy Olsztyn stowarzyszenie zrealizowało zadanie „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury poprzez  wydanie publikacji o Feliksie Nowowiejskim pt. „Felek wyrusza  w świat” ” .
 • Natomiast  w ramach realizacji zadań gminy Barczewo stowarzyszenie wydało
 • płytę pt. Gmina Barczewo – zabytki, kultura, turystyka, zorganizowało spływ kajakowy, oraz konferencję szkoleniową dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo.
 • Wydało  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie II poprawione.
 • Egzemplarze książki, trafiły do dzieci w trakcie uroczystego spotkania w  Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie w dniu 15.12.2011r.
 • W ramach realizacji innych  zadań  – „Świecowisko”  sfinansowaliśmy Koncert  Pamięci Marka Grechuty pt. „W moim  lesie.”  przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.
 • Współpracowaliśmy z Zakładem  Karnym  przy organizacji obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie. W szczególności w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej więźniom politycznym walczącym o demokratyczną Polskę.
 • Tablica pamiątkowa została odsłonięta podczas uroczystych  obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie  w dniu 26 października 2012r.
 • Nadal kontynuujemy współpracę z Zakładem  Karnym  w Barczewie. W szczególności przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Zbiórek Żywności. Przy realizacji zbiórek żywności współpracujemy z miejscowymi firmami.
 • W 2014r w ramach realizacji zadań  Gminy Barczewo   zrealizowaliśmy projekty:  „Śladami Historii” i „Integracja środowisk pozarządowych”.
 • Celem głównym  projektu „Śladami Historii”  było podniesienie poziomu wiedzy historycznej mieszkańców gminy Barczewo. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie gry terenowej i Wielkiego testu wiedzy o Barczewie.
 • Pierwsze wielkie testowanie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło się z okazji 650-lecia nadania praw  miejskich  naszemu miastu.
 • W ramach zadania „Integracja środowisk pozarządowych”   odbyła  się  w dniu 06.09.2014 Konferencja – Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo. Organizacje zaprezentowały swój dorobek w postaci wystaw i prezentacji.
 • W ramach realizacji przedstawionych zadań SIO współpracuje  z wolontariuszami których liczba w zależności od potrzeb wynosi od 60 do 200 osób.
 • W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Patronat honorowy

Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Gustaw Marek  Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
J.E. ks. abp  Józef Górzyński – Metropolita Warmiński
Małgorzata Chyziak – Starosta  Olsztyński
Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Miasta Barczewo
Ks. kan. Marek Paszkowski – Proboszcz Parafii św. Anny w Barczewie.

                                

 

PRZY UDZIALE PARTNERÓW:

Parafia Rzymsko-Katolicka p w św. Anny w Barczewie- ks. Marek Paszkowski</
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – Monika Hemmerling
Telewizja Kablowa „MACROSAT” w Barczewie- Krzysztof Kacprowicz

                    

WSPÓŁORGANIZATOR

Urząd Miejski w Barczewie – Lech Jan Nitkowski

 

SPONSORZY

Totalizator Sportowy Sp. z o. o .
PHU INGWAR w OLSZTYNIE
Lift Marcin Zienkiewicz
PRIMAVERA FURNITURE

 

 

 

INSTYTUCJE DOFINANSOWUJĄCE FESTIWAL- EDYCJA 2018

Festiwal jest realizowany  przy wsparciu finansowym:

Województwo Warmińsko – Mazurskie w kwocie 10.000 zł
Powiat  Olsztyński w kwocie   5.000 zł (w tym nagroda 3.000zł)
Gmina Barczewo w kwocie   40.000 zł  (w tym nagroda 10.000zł)

              

DARCZYŃCY – 2018

Prywatne  Gospodarstwo  Rolne  Rejczuchy 9 Tadeusz Kurek
Wanda Warpachowska -Kurek
Nadleśnictwo Wipsowo
Przedsiębiorstwo Zagraniczne Mazur – Tom Krystyna Jurczyk, Wójtowo
Apteka Góra Małgorzata i Stanisław Góra Sp.J.
Mazurski Bank Spółdzielczy O / Barczewo
Telewizja Kablowa Macrosat
Piekarnia Tyrolska – Jarosław Goszczycki – Olsztyn
Spółdzielnia Mieszkaniowa RODŁO w Barczewie
Kwiaciarnia MAGNOLIA Dorota Piórkowska – Barczewo
Bar Dorian Dorota Stangrecka – Wójtowo
Mirosława i Dariusz Jasińscy,
Jerzy Bujnowski,
Jerzy Jędrasik
Hanna i Sławomir Teżyk -Stawiguda
Regina Pisowłocka –Barczewo
Olbud – Bis Edward Wojnach, Marek Dziedzioła – Maruny
Krzysztof Tomczyk – Barczewo
Anna Jakończuk i Janusz Klonowski,
Piotr Jakończuk,
Łukasz Dobolski, Kazimierz Perlik,
Ewa Karkotka ,
Małgorzata Grala,
Stanisława i Jan Gruda,
Elżbieta i Jerzy Binieccy,
Robert Gruda,
Irena Sieredzińska
Iwona Powichrowska,
Elżbieta Pawlaszek,
Zenobia i Tadeusz Kowalscy
Lucyna i Tadeusz Gajewscy,
Mirosław Jasiński,
Danuta Łowkiel
Piekarnia  FPH Marcel Sylwester Kołecki – Jeziorany
Ecotom Tomasz Rok -Kronowo
TECH –BET SP.Z O.O. – Barczewo
Primavera Furniture
Hurtownia artykułów spożywczo-przemysłowych
WIPSÓR Jerzy Roszkowski
Kompleksowe usługi pogrzebowe Eden

            

 

INSTYTUCJE I OSOBY WSPIERAJĄCE – 2018

Zakład Karny w Barczewie
Zespół Szkół w Barczewie
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne  „Pojezierze” Oddział Barczewo
Parafia św. Andrzeja w Barczewie
Teresa i Władysław Napierało
Katarzyna Suraj
Grupa „Niteczki” z warsztatów tkackich w Salonie Muzycznym im. F. Nowowiejskiego przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie:
Stanisława Grala,
Teresa Turek,
Janina Szneider,
Danuta Dziekan,
Danuta Łowkiel,
Mieczysława Kozłowska,
Basia Korecka,
Magdalena Łowkiel
Grupa Decoupage pod kierunkiem Beaty Łoposzko, z Uniwersytetu III Wieku w Barczewie, prezes Anna Rok

PATRONAT MEDJALNY FESTIWALU – EDYCJA  2018

Telewizja TVP 3 Olsztyn
Telewizja Macrosat
Telewizja Regionalna ReTv
Radio Olsztyn
Radio Plus
Radio UWM FM
Gazeta Olsztyńska
Nasz Olsztyniak
Gość Niedzielny

                                                                 

OPIEKUNOWIE CHÓRÓW 2018

Janina Domurad,
Halina Romankiewicz,
Wojciech Dąda
Alina Rynkiewicz,
Krzysztof Hryszko,
Julita Wachomin
Paulina Cynta,
Aleksandra Jabłecka,
Michał Januszewski,
Andrzej Lubecki,
Dorota Dóźdź,
Joanna Żołnowska,
Paweł Saczuk,
Irena Wolak,
Mirela Romanowska

 

O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od piętnastu lat. Twórcą i realizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2002 i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Już od następnego roku jego formuła zmieniła się na międzynarodową i tak trwa do dzisiaj.

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. Chodzi również o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Festiwal ma zasięg międzynarodowy i do udziału w nim są zapraszane chóry amatorskie ze wszystkich krajów świata. Przez siedem lat chóry zgodnie z regulaminem prezentowały program składający się wyłącznie z pieśni religijnych z różnych epok i stylów i jednego utworu Feliksa Nowowiejskiego. Od 2009 roku został zmieniony regulamin i obecnie mogą być również wykonywane utwory świeckie. W tym samym roku dokonano zmiany dyrektora artystycznego Festiwalu, którym został prof. Benedykt Błoński. Od 2009 roku  następują zmiany w składzie Jury.  Prowadzenie festiwalu odbywa się w języku polskim i angielskim.

Zapraszając na nasz festiwal chóry zagraniczne, które będą wykonywać utwory Feliksa Nowowiejskiego, chcemy podkreślić międzynarodowy charakter naszego regionu, ukazujący niezwykły obraz dziedzictwa miejsca i czasu tych małych ojczyzn, w których artyści żyli i tworzyli swoje dzieła.

Przez okres 15 lat gościliśmy w naszym mieście chóry z Rosji, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Singapuru, Niemiec i Polski. Każdego roku w festiwalu bierze udział od 350 – 450 chórzystów, którzy otrzymują folder o festiwalu ,który zawiera krótki życiorys Feliksa Nowowiejskiego oraz  informacje o regionie dotyczące jego walorów turystycznych i najciekawszych zabytków. Uważamy, że jest to wspaniała promocja nie tylko gminy Barczewo, ale również całego regionu Warmii i Mazur.

W ramach festiwalu odbywają się także koncerty towarzyszące, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat olsztyński, a także wychodzą poza jego granice do Świętej Lipki. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, aby w ten sposób mieli oni  okazję w większym stopniu poznania muzyki a cappella, tym bardziej , że nie zawsze mają możliwość  uczestniczenia w tego typu koncertach ze względu na trudności i koszt dojazdu do ośrodków kultury. Koncerty te w przeważającej większości odbywają się w kościołach i są organizowane wspólnie ze szkołami. Ponadto w ramach resocjalizacji odbywają się koncerty w Zakładzie Karnym i Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych i chorych.

W czasie festiwali każdego roku odbywa się sesja naukowa nt. „Muzyka Warmii i Mazur”. Z każdym rokiem przybywa prelegentów. Z każdej sesji  wydawany jest zeszyt naukowy.

W czasie festiwalu wszystkie chóry wspólnie wykonują dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego „Rotę” i „Hymn Warmii”.

W roku 2010 przypadała 100 rocznica skomponowania i wykonania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego oraz 90 rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu Warmii”. Z tych też to okazji na terenie gminy Barczewo rok 2010 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Uważamy że jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych regionu.

JURY

XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego  Barczewie 17-19 maja 2018 r.

1. doc. Milan Kolena ArtD. / Słowacja – Przewodniczący Jury

doc. Milan Kolena ArtD. (Słowacja) dyrygent, dyrektor artystyczny festiwali muzycznych w Bratysławie, prezydent Związku Chórów na Słowacji, wykładowca dyrygowania i chorału gregoriańskiego w Akademii Sztuki w Bratysławie. Dyrygent chórów APOLLO i Schola Gregoriana Bratislavensis z którymi wielokrotnie brał  udział w  prestiżowych międzynarodowych konkursach chóralnych zdobywając najwyższe nagrody.  W 2015 r. w Międzynarodowym Konkursie  Chóralnym  „Singing World” w St.Petersburgu (Rosja)  zdobył nagrodę specjalną dla najlepszego  dyrygenta.  W tym samym roku prowadził warsztaty chóralne w Chinach i Hong Kongu. Rok wcześniej, w 2014 roku miał cykl wykładów w 3 amerykańskich uniwersytetach   (Illinois Wesleya University School, University of Missouri School of Music, Colorado State University ) omawiając  „ „Zagadnienia interpretacyjne tekstów łacińskich w sakralnej muzyce chóralnej”. Jest bardzo często  zapraszany do prac jury międzynarodowych konkursów chóralnych  w Europie i Azji.

doc. Milan Kolena ArtD. is a conductor, artistic director of Bratislava Music Festivals, teacher of choral conducting and Gregorian Chant at the Academy of Performing Arts in Bratislava and the president of Slovak Choral Association. With his choir Apollo and Schola Gregoriana Bratislavensis  Milan Kolena visited many prestigious choral competitions. In 2014 he gave lectures at three American universities: Illinois Wesleyan University School, University of Missouri School of Music, Colorado State University, topic: The Question of the Interpretation of Latin texts in Sacred Choral Music. He frequently works as a member of the jury at many international choral and orchestral competitions in Slovakia, Europe and Asia. He was awarded the best conductor special prize of the „Singing World“ choral competition in St. Petersburg, Russia in 2015. In the same year he held choral workshops in China and Hong Kong.

2. prof. Elżbieta Wtorkowska 

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz  kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014, 2016 i 2017)  oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii, w 2009 w Szkocji, w 2013  w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015). W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji i na Malcie. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku. Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów,  nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

Elżbieta Wtorkowska is Professor of Music. She serves as a professor at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszczy and J. Grodek State High Vocational School in Sanok as well as a lecturer at the Postgraduate Choimaster and Voice Production  Training Programme at the Academy of Music in Bydgoszcz.She is also a vocal consultant of the chorus of „Opera Nova” in Bydgoszcz. Since 1992, she is a lecturer at the Studies for Conductors of Polonia Choirs in Koszalin and is a member of Artistic Council of the Society „Wspólnota Polska”.Since 2002, she is a conductor of the “Ojczyzna” (“Motherland”). She lectures and gives master classes in voice and choral workshops at learning courses for conductors of Polish choirs in Belaruss (1996-2009), Ukraine (-2009), Lithuania (2003-2009), Czech Republic (1999-2001, 2007 and 2008), the United States of America (2006,2007,2014 and 2016) and Great Britain (2008, 2015). In the same 2008, she lectured and ran choral workshops in Sydney, Australia in 2009 in Biggar (Scotland)and in Campeche ,Mexico(2012) and in Lloret de Mar, Spain (2014,2015). Since 1981, in Murowana Goślina (Poland), she leads „Canzona” Girls’ Choir, since 2001 Female Choir „Canzona-Absolwent” („Canzona-Graduate”), she also serves as artistic and subject support for Boys Choir „Canzona” and Chamber Choir „Canzona”. With “Canzona” choirs she gave concerts in Germany, Switzerland, Italy, the Netherlands, Greece, Sweden, Russia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Finland, Austria, England, Spain, Portugal, Bulgaria and the Ukraine. She is an initiator and the director of the International Choral Festival of Rev. Edmund Szymański in Murowana Goślina (2007-2015). She guests as a lecturer at numerous seminars for vocalists, speech therapists, teachers and choir conductors, in Poland and abroad. She teaches vocal workshops for both amateur and professional choirs, children, youth and university choirs, boys, female, male and mixed choirs all over Poland.

3. Dr Richard Zielinski / USA

Richard Zielinski jest amerykańskim dyrygentem polskiego pochodzenia, z którego to jest bardzo dumny. Od października 2003 roku przez kolejne dwa lata dr Zielinski był dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej im. Jana Szyrockiego.       Aktualnie Richard Zielinski jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Filharmonii w Norman w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Te same funkcje pełni od dziewięciu lat na Festiwalu Muzyki Klasycznej w austriackim Eisenstadt gdzie otrzymał Złoty Medal za dokonania artystyczne i wkład muzyczny w życie kulturalne miasta Josepha Haydna. Dyrygował zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i i za granicą, w tym Symfoniczną Orkiestrą z Florydy, Tampa Bay Symphony Orchestra, Filharmonią w Naples na Florydzie, Elgin Symphony Orchestra, Danville Symphony Orchestra, Orkiestrą Symfoniczną Warminsko-Mazurskiej Filharmonii  i  Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej. Richard Zielinski współpracuje z wieloma kompozytorami i regularnie prowadzi koncerty Filharmonii w Norman wykonując dzieła współczesnych kompozytorów.  Jego profesjonalny zespół wokalny, The Richard Zielinski Singers, nagrał również dzieła Normana Dello Joio, Libby Larsen, Stephen Paulus, Eleanor Daley, Davida Del Tredici, Alice Parker i Eric Whitacre i innych.

Dr. Richard Zielinski (Dr. Z) is known for his innovative programming and versatility as both an orchestral and choral conductor. A passionate and compelling communicator, with an extensive knowledge of classical and contemporary repertoire, he has premiered performances of Die Schöpfung, Die Jahreszeiten, and Carmina Burana choreographed for ballet, in addition to stage performances of Ragtime (2015), The Music of Andrew Lloyd Webber (2011), Hair (2008), The Rocky Horror Show (2007). Zielinski is also beginning his eleventh year as Artistic Director and Principal Conductor of the Classical Music Festival Eisenstadt Summer Academy in Eisenstadt, Austria and recently was awarded the prized Gold Medal of Achievement by the city Eisenstadt for his artistic achievements and musical contributions. Richard also serves as Director of Choral Activities on the music faculty at the University of Oklahoma. A champion of new music, he has worked with numerous composers, Libby Larsen, Jerod Impichchaachaaha’ Tate, John Mackey, and Michael Daugherty, and regularly leads the choirs at OU and the Norman Philharmonic in performances of contemporary works. His professional vocal ensemble, the Richard Zielinski Singers, has recorded works by Norman Dello Joio, Larsen, Stephen Paulus, David Del Tredici, Alice Parker and Eleanor Daley among others. Dr. Z also serves as Director of Music Ministries at McFarlin Memorial United Methodist Church in Norman.

4. Mgr Raimondas Katinas / Litwa

Raimondas Katinas

Dyrektor chóru, dyrygent, pedagog. W ciągu lat był kierownikiem artystycznym wielu znanych litewskich chórów. W litewskim radiu narodowym nagrał około 300 różnych utworów chóralnych. Od 2000 roku jest dyrektorem znanego chóru „Viva Voce”. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów chóralnych, między innymi konkursu „In…Canto sul Garda“,  międzynarodowego konkursu chóralnego w Antalii, festiwalu chórów w Montreux, konkursów Torrevieja Habaneras oraz Kaunas Musica Religiosa. Z chórem „Viva Voce” organizuje różne koncerty na Litwie i poza jej granicami. R. Katinas jest też członkiem jury w różnych konkursach dyrygenckich i chóralnych. W Litewskiej Narodowej Szkole Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa wykłada dyrygenturę. Wielu jego absolwentów zdobyło już tytuły laureatów różnych konkursów dyrygenckich. Jest też głównym dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym Festiwalu Piosenki Litewskiej. W swojej pracy opracował wiele utworów narodowych zarówno litewskich jak i innych narodowości. Dla chóru „Viva Voce” przygotował ponad 100 aranżacji, redakcji i przeróbek różnych utworów, stworzył dużo oryginalnych kompozycji. W prasie opublikował wiele tekstów oraz recenzji. Stale współpracuje z prasą oraz radiem. Jest członkiem prezydium Związku Chórów Litewskich.

Raimondas Katinas

Chorų  vadovas, dirigentas, pedagogas. Įvairiais laikotarpiais vadovavęs garsiems Lietuvos chorams. Nacionalinio radijuje įrašęs arti 300 įvairių chorinių kūrinių.Nuo 2000 m.plačiai  žinomo choro„Viva Voce“ vadovas, daugelio tarptautinių chorų  konkursų, tame tarpe „In…Canto sul Garda“, Antalya International Choir Festival,  Montreux choral festival,  Torrevieja Habaneras, Kaunas Musica Religiosa, laureatas. Su choru aktyviai koncertuoja Lietuvoje bei  užsienyje. R.Katinas įvairių chorų ir dirigentų konkursų žiūri narys. Nacionalineje M.K.Čiurlionio menų mokykloje dėsto dirigavimą. Visa eilė mokinių tapę dirigentų konkursų laureatais, diplomantais. Lietuvos Dainų švenčių meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Harmonizavo, išplėtojo daug lietuvių liaudies bei kitų tautų dainų. Chorui parengė virš 100 įvairiausių kūrinių aranžuočių, pritaikymų, redakcijų, sukūrė originalių kompozicijų. Paskelbė  nemažai probleminių straipsnių, recenzijų. Bendradarbiauja spaudoje, girdimas Lietuvos radijuje. Lietuvos Chorų sąjungos prezidiumo narys.
Choir director, conductor and a teacher. During various times he was a leader of famous Lithuanian choirs.
Lithuanian National Radio has close to 300 different recordings of his choral pieces. Since 2000 he is a leader of a broadly known choir “Viva Voce”, with which he won many international choir competitions, such as “In … Canto sul Garda, Antalya International Choir Festival, Montreux choral festival, Torrevieja Habaneras, Kaunas Musica Religiosa. The choir still actively performs in Lithuania and abroad. R.Katinas is a jury member for various choirs and conductors contests. He teaches conducting in the National M.K.Čiurlionis School of Art. Many of his students became laureates and diploma holders of different contests. R.Katinas also performs as an artistic director and a chief conductor of the Lithuanian Song Festival. During his life he harmonized and developed many Lithuanian and other countries folk songs. For his choir he arranged, customized, edited and created more than 100 original compositions. He published series of articles and reviews. Cooperates closely with the national press and is often heard on the Lithuanian radio. He is a member of the Lithuanian Choir Union Presidium.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

XVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO BARCZEWO 2018

Dyrektor Organizacyjny / Organizing Director  

                                                                                                                                                  

 

 

Danuta Zielonka

 

 

 

Dyrektor  Artystyczny / Artistic Director

 

 

 

 

prof. Benedykt Błoński

 

Dyrektor  Konferencji  Naukowej  / Director of scientific session

 

 

 

dr  hab. Krzysztof Szatrawski

 

 

 

Asystenci dyrektora organizacyjnego
Zbigniew Stodolnik
Elżbieta Wołosewicz – Tabaka

Administrator strony internetowej / Website Administrator
Anna Jakończuk

KONTAKT Z MEDIAMI /contact with the media
Patrycja Nowicka

Pozostali członkowie zespołu organizacyjnego:
Danuta Łowkiel
Leszek Krawczyk
Iwona Mierzejek
Magdalena Łowkiel
Krystyna Żygadło

PROWADZENIE  KONCERTÓW / COMPÈRE
Maciej Ryżysko

FUNDATORZY NAGRÓD

Gmina Barczewo   – 10.000 zł
Powiat  Olsztyński – 3.000  zł
Wojewoda Warmińsko – Mazurski – puchar wojewody
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – statuetki
Prywatne Gospodarstwo Rolne Rejczuchy 9  Tadeusz Kurek – statuetki i plakietki

Zarząd SIO

Do pobrania

Feliks Nowowiejski

Strona główna