XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem Polska pieśń romantyczna od Moniuszki do Nowowiejskiego

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

Katedra Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze UWM w Olsztynie

 

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zakomunikować, że w dniu 7 czerwca 2019 roku w Barczewie odbędzie się:

 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur”

pod hasłem

Polska pieśń romantyczna od Moniuszki do Nowowiejskiego

 

Podstawowym celem dorocznych konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie jest prezentacja wyników badań dotyczących kultury muzycznej regionu. Ambicją organizatorów jest aktywizacja naukowa i poznawcza środowisk zainteresowanych kulturą muzyczną Warmii i Mazur. Zaproszenie adresowane jest do muzykologów, teoretyków i historyków muzyki, kulturoznawców i przedstawicieli nauk społecznych prowadzących badania nad przeszłością i stanem obecnym kultury i edukacji muzycznej, nad związanymi z regionem obszarami historii muzyki, wykonawstwa i upowszechniania muzyki.

Kompleksowe ujęcie problematyki kultury muzycznej regionu wymusza interdyscyplinarne podejście do poszczególnych jej obszarów. Do najważniejszych obszarów tematycznych należą: spuścizna twórcza urodzonego w Barczewie największego kompozytora Warmii, Feliksa Nowowiejskiego, muzyka Prus Wschodnich, muzyka Warmii i Mazur oraz jej związki z kulturą innych regionów Europy, edukacja muzyczna i upowszechnianie kultury muzycznej oraz metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad kulturą muzyczną.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie refleksja nad miejscem pieśni w kulturze muzycznej. Rok Moniuszkowski 2019 i przypadająca 5 maja 200-rocznica urodzin ojca polskiej opery narodowej wydaje się dobrą okazją zainteresowania ulubioną formą epoki romantycznej. Od Moniuszki, który był twórcą blisko 300 pieśni, w tym 12 tomów Śpiewników domowych, do Feliksa Nowowiejskiego, pieśń wpisywała się w twórczość wszystkich niemal kompozytorów, co było związane zarówno ze społecznymi funkcjami muzyki, jak również miejscem poezji lirycznej i patriotycznej w naszej kulturze. Warto zwrócić uwagę, iż także w twórczości Feliksa Nowowiejskiego pieśń zajmuje ważną pozycję, to w pieśni solowej i chóralnej kompozytor z Barczewa kształtował swój osobisty styl. Jego nawiązania do tradycji polskiej pieśni romantycznej w utworach o charakterze patriotycznym, a także tworzone przezeń w odrodzonej Rzeczpospolitej pieśni w nowoczesnej stylistyce są cennym wkładem w historię polskiej pieśni.

Konferencja odbędzie się w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 7 czerwca 2019 roku. Planowana jest publikacja artykułów powstałych na bazie referatów w recenzowanej monografii pokonferencyjnej albo w roczniku naukowym Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Na zgłoszenia wraz z tematami wystąpień oczekujemy do 15 maja 2019 r. Szczegółowy program imprezy oraz informacje organizacyjne prześlemy Państwu po ustaleniu listy uczestników.

W imieniu organizatorów i własnym zapraszam Państwa do udziału w konferencji

 

dr hab. Krzysztof D. Szatrawski, prof. UWM

 

Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: szatrawski@gmail.com

lub na adres: Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur”

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo

tel. 89 5148336  (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich e-mail : sio.barczewo@op.pl )

lub 506 972 604 (K. D. Szatrawski)