XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem Muzyka w stuleciu niepodległej Ojczyzny – Program do pobrania.

Podstawowym celem dorocznych konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest prezentacja wyników badań dotyczących kultury muzycznej regionu. Ambicją organizatorów jest aktywizacja naukowa i poznawcza środowisk zainteresowanych kulturą muzyczną Warmii i Mazur. Zaproszenie adresowane jest do muzykologów, teoretyków i historyków muzyki, kulturoznawców i przedstawicieli nauk społecznych prowadzących badania nad przeszłością i stanem obecnym kultury i edukacji muzycznej, nad związanymi z regionem obszarami historii muzyki, wykonawstwa i upowszechniania muzyki. Kompleksowe ujęcie problematyki kultury muzycznej regionu wymusza interdyscyplinarne podejście do poszczególnych jej obszarów. Do najważniejszych obszarów tematycznych należą:
– Spuścizna twórcza Feliksa Nowowiejskiego
– Muzyka Prus Wschodnich przed 1945 rokiem
– Muzyka Warmii i Mazur oraz jej związki z kulturą innych regionów Europy
– Edukacja muzyczna i upowszechnianie kultury muzycznej
– Metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad kulturą muzyczną

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie refleksja nad kulturą muzyczną i jej rolą w kształtowaniu kultury niepodległej Polski. Odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe, bez przebudzenia nowoczesnej świadomości narodowej, w czym muzycy, podobnie jak poeci, artyści
i pisarze mieli udział nie mniejszy, niż politycy i wojskowi. Istotna rola muzyki w kształtowaniu aspiracji państwowych, kultury narodowej i świadomości społecznej może być przedmiotem dociekań zarówno z perspektywy niepodległego państwa, jak też w kontekście polskiej działalności na Warmii. Z punktu widzenia ruchu polskiego w Prusach Wschodnich, rozwój niepodległej Ojczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym, kontakty kulturowe z ośrodkami polskimi, płynące z Polski wsparcie intelektualne i duchowe odgrywały istotną rolę w przetrwaniu polskiej świadomości narodowej. Po II wojnie światowej, kiedy Polska podnosiła się z gruzów, a na Warmii i Mazurach pojawili się osiedleńcy z różnych stron kraju, ruch muzyczny pełnił i nadal pełni rozmaite funkcje w integracji społeczeństwa o zróżnicowanych tradycjach.

Konferencja odbędzie się w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 18 maja 2018 roku. Planowana jest publikacja artykułów na bazie referatów w recenzowanej monografii pokonferencyjnej albo w roczniku naukowym Wydziału Sztuki. Na zgłoszenia wraz z te-matami wystąpień oczekujemy do 30 kwietnia b. r. Szczegółowy program imprezy oraz informacje organizacyjne prześlemy Państwu po ustaleniu listy uczestników.

W imieniu organizatorów i własnym zapraszam Państwa do udziału w konferencji
dr hab. Krzysztof D. Szatrawski, prof. UWM
Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: szatrawski@gmail.com
lub na adres: Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur”
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ul.Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo
tel. 89 5148336  (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) lub 506 972 604 (K. D. Szatrawski)
Karta zgłoszenia do pobrania w zakładce „do pobrania” na stronie głównej.

 

Program konferencji 2018 – do pobrania