Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich – Zespół Organizacyjny XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie- edycja 2018 serdecznie dziękuje: Patronatom Honorowym i Medialnym, Partnerom Organizacyjnym, Jurorom, Partnerowi Finansowemu, Fundatorom Nagród, Sponsorom, Instytucjom dofinansowującym  festiwal, Darczyńcom, Instytucjom i osobom  wspierającym oraz wolontariuszom.

Dziękujemy za okazane serce, ofiarną  i bezinteresowną pomoc przy realizacji  XVII  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej  im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Dziękujemy za czynny udział w naszych przedsięwzięciach, życzymy satysfakcji i realizacji zamierzonych przez Państwa celów.