Pocztówka  z własnoręcznym podpisem Feliksa Nowowiejskiego

Prezentujemy Państwu  kopię oryginału  pocztówki  z własnoręcznym podpisem Feliksa Nowowiejskiego , na której  widnieje pierwotny tekst „ Roty” napisany przez  Marię Konopnicką . Wiersz składa się z  czterech zwrotek, z czego  trzy stanowią kanon jednej z pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy  wykonana publicznie  przez kilkuset chórzystów z terenów obgiętych zaborami  15 lipca 1910 roku w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego  w Krakowie, zorganizowanej w  rocznicę 500 –  lecia  zwycięstwa Polski  w bitwie pod Grunwaldem. Połączonymi chórami  z  całej Polski dyrygował  kompozytor.Od pierwszej edycji  Międzynarodowego Festiwalu   Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego organizowanego w Barczewie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich chóry  biorące w nim udział podczas inauguracji zebrane przy pomniku Feliksa Nowowiejskiego na placu Szkoły Podstawowej noszącej  Jego imię  śpiewają  „ Rotę” . Połączonymi chórami przybywającymi z całej Polski i z zagranicy  Dyryguje  dyrektor artystyczny festiwalu. W prezentowanej  publikacji chcemy zwrócić  szczególnie  uwagę  na  ostatnie słowa  kończące poszczególne  zwrotki  pieśń , które  brzmią „ Tak nam dopomóż  Bóg”

Chcielibyśmy żeby  podczas tegorocznego  festiwalu i w kolejnych jego edycjach chóry podczas wykonywania „ Roty „śpiewały  oryginalna wersję słów „Tak nam dopomóż Bóg „