Jury XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

W składzie Jury znajdą się znakomici znawcy, teoretycy i praktycy, dziekani i profesorowie najwyższych uczelni w Polsce i za granicą.

Przedstawiamy Państwu tegoroczne Jury:

Dr Milan Kolena (Słowacja) – Przewodniczący Jury- dyrygent, wykładowca , Akademia Sztuk w Bratysławie, dyrektor arty-styczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie

prof. Elżbieta Wtorkowska- Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-skiego w Bydgoszczy

prof. Waldemar Górski- dyrygent, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku

Raimondas Katinas Dyrektor chóru, dyrygent, pedagog. W ciągu wielu lat przewodniczył wielu znanym litewskim chórom. W litewskim radiu narodowym nagrał około 300 różnych utworów chóralnych. Od 2000 roku jest dyrektorem znanego chóru „Viva Voce”. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów chóralnych. Jest członkiem prezydium Związku Chórów Litewskich.