Jury XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

W składzie Jury znajdą się znakomici znawcy, teoretycy i praktycy, dziekani i profesorowie najwyższych uczelni w Polsce i za granicą.

Przedstawiamy Państwu tegoroczne Jury:

Dr Milan Kolena (Słowacja) - Przewodniczący Jury- dyrygent, wykładowca , Akademia Sztuk w Bratysławie, dyrektor arty-styczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie 

prof. Elżbieta Wtorkowska- Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-skiego w Bydgoszczy

prof. Waldemar Górski- dyrygent, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku 

Raimondas Katinas Dyrektor chóru, dyrygent, pedagog. W ciągu wielu lat przewodniczył wielu znanym litewskim chórom. W litewskim radiu narodowym nagrał około 300 różnych utworów chóralnych. Od 2000 roku jest dyrektorem znanego chóru „Viva Voce”. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów chóralnych. Jest członkiem prezydium Związku Chórów Litewskich.

Partnerzy i sponsorzy

Lotto Primavera Furniture Warmiński Bank Spółdzielczy